Woningaanpassingen

Wanneer mensen ouder worden blijven ze graag in hun vertrouwde woning en omgeving wonen. Het kan dan zaak zijn om, wanneer het ouder worden gepaard gaat met lichamelijke ongemakken, de nodig aanpassingen aan het huis uit te voeren. Om uw woning levensloopbestendig te maken zijn vaak meerdere oplossingen mogelijk. Op deze website gaan we uit van de meest optimale oplossingen. Mocht u zelf andere ideeën of voorstellen hebben dan kunt u hierover natuurlijk altijd in gesprek gaan met onze casemanager Levensloopbestendig wonen.

8 resultaten