Informatie over de test

De test

Doel van de test is om u globaal inzicht te verschaffen in de levensloopbestendigheid van uw woning. De test bestaat uit twaalf vragen die betrekking hebben op de toegankelijkheid van uw woning, de bereikbaarheid van de belangrijkste voorzieningen in huis en de mogelijkheden om de woning geschikt te maken om “langer thuis te wonen”. De test schetst een eerste beeld van uw woonsituatie. Voor een maatwerkadvies dat past bij uw persoonlijke situatie kunt u contact opnemen met een LLB- of bouwadviseur. Onder het kopje “ondernemers” elders op deze site vindt u een overzicht van lokale ondernemers die u kunnen bijstaan in het levensloopbestendig(er) maken van uw woning.

Subsidieregeling “levensloopbestendig maken van woningen”

De vragen uit de test komen voort uit de subsidieregeling “levensloopbestendig maken van woningen”. Omdat iedere woning en situatie echter uniek is, kan de test u geen definitief uitsluitsel geven over uw recht op subsidie of de hoogte daarvan. Hiervoor kunt u contact opnemen met de casemanager LLB van de gemeente Voerendaal of vul het aanvraagformulier in dat ook op deze site kunt vinden. Tevens vindt u op deze site een overzicht van lokale ondernemers die u kunnen adviseren over mogelijke woningaanpassingen en u helpen bij het invullen van het aanvraagformulier voor de subsidie.

U kunt niet alle vragen invullen?

Sommige vragen bevatten meerdere stellingen in één vraag. Vult u hier alleen maar WAAR in wanneer alle stellingen in deze vraag kloppen.

De resultaten van de test zijn afhankelijke van de gegevens die u zelf invoert. Mocht u twijfelen bij het invullen van de antwoorden vraag dan om hulp in uw directe omgeving. Misschien dat uw buurman of -vrouw de test ook al heeft gedaan of kunt u met één van uw kinderen of bekenden de test samen invullen?

Het is overigens niet erg wanneer u 1 of meerder vragen niet kunt invullen, u kun deze gewoon overslaan. Wel worden hierdoor de resultaten van de test minder betrouwbaar.

Privacy

Het invullen van persoonlijke gegevens is niet nodig om de test te kunnen maken. Wel kan de gemeente inzage verkrijgen in de gezamenlijke resultaten van de ingevulde tests. Hiermee hoopt de gemeente een beter beeld te krijgen van de levensloopbestendigheid van de woningvoorraad in Voerendaal. Omdat u geen persoonlijke gegevens hoeft in te vullen kan de gemeente de testresultaten niet koppelen aan een persoon of adres.

Even pauze?

U kunt altijd even stoppen met invullen van de test om hier op een later tijdstip weer mee verder te gaan. Nadat u uw e-mailadres heeft ingevuld ontvangt u een link per e-mail waarmee u de test altijd weer kunt voortzetten. Uw e-mailadres wordt niet opgeslagen of doorgegeven aan derden.

Vragen?

Neem voor vragen contact op met de casemanager “levensloopbestendig wonen” van de gemeente Voerendaal.

Tel. nr: 045 575 33 99 (algemeen nummer)
E-mail: info@voerendaal.nl