Financiering

Stimuleringslening Levensloopbestendig Wonen

Het treffen van maatregelen die de woning levensloopbestendig(er) maken zal er toe leiden dat bewoners, al dan niet met zorg aan huis, langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De Provincie Limburg maakt het voor 55-plussers mogelijk om met een stimuleringslening geld te lenen om hun koopwoning levensloopbestendig en dus toekomstbestendig te maken. Deze lening maakt het financieel aantrekkelijk om te investeren in de kwaliteit van de woning, want de rente ligt ongeveer 3 procent lager dan de gangbare rentetarieven (met ondergrens van 1,5%). Vanaf 15 maart 2015 kan een stimuleringslening aangevraagd worden.

Het is goed om uzelf de vraag te stellen: Wil ik later in mijn eigen woning blijven wonen, en kan dat dan ook? Wellicht wilt u preventieve woningaanpassingen doen waarbij het accent in eerste instantie meer op ‘comfort’ ligt en minder op ‘zorg’. Het gaat dan om de wensen van nu, met aandacht voor de wensen in de toekomst. 

Bij urgente woningaanpassingen kunt u wellicht een beroep doen op uw gemeente voor een Wmo-voorziening. Bij het Wmo-loket van uw gemeente wordt op basis van uw situatie gekeken naar de mogelijkheden. De Stimuleringslening Levensloopbestendig Wonen fungeert als aanvulling op gemeentelijk Wmo-beleid.

Indien u niet in aanmerking komt voor voorzieningen via de Wmo of indien u met uw gemeente geen overeenstemming kunt bereiken over de te treffen woonvoorzieningen kunt een beroep doen op de Stimuleringslening Levensloopbestendigheid van de Provincie Limburg.

Provincie Limburg
Algemeen telefoonnummer: +31 43 389 99 99
Bereikbaar van ma t/m vrij 08.00 uur - 17.00 uur