Financiering

Niet iedereen beschikt over de financiële middelen om (grotere) woningaanpassingen zelf te kunnen bekostigen. De gemeente Voerendaal kent sinds enkele jaren de subsidieregeling “levensloopbestendig maken van woningen” waarmee u tot maximaal € 9.000 subsidie kunt krijgen voor het levensloopbestendig maken van uw woning. Voor meer informatie over deze regeling kunt u terecht op de website: www.voerendaal.nl/levensloopbestendigwonen of neemt u contact op met onze casemanager Levensloopbestendig wonen. Ook kunt u een LLB-adviseur vragen om hulp bij het invullen van het aanvraagformulier. Voor een aanvullende financiering kunt u terecht bij uw hypotheekadviseur of uw bank.