Aanpak

Bouwkundige ingreep

Er zijn bouwkundige aanpassingen nodig om uw woning levensloopbestendig te maken. U kunt ervoor kiezen om deze werkzaamheden zelf uit te voeren of de uitvoering door verschillende bedrijven zelf te coördineren. De praktijk leert echter dat het inschakelen van een architect of bouwbegeleider vaak creatieve oplossingen oplevert en zij u kunnen helpen de kosten in de hand te houden.

Houdt er rekening mee dat voor bepaalde bouwkundige ingrepen, zoals het weghalen van een draagmuur, een omgevingsvergunning vereist kan zijn. In dit geval moet er in ieder geval een tekening van de oude en de nieuwe situatie worden gemaakt door een architect of bouwkundige. Bekijk het overzicht van ondernemers die u kunnen helpen.

Maak nu een afspraak

De Gemeente Voerendaal helpt u graag verder in een vrijblijvend consult van ongeveer 1 uur. Maak direct een afspraak via ons formulier of bel met 045-575 33 99 of 06-5122 8832.